Styrelse och firmattecknare

En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även hur firmateckning sker. Styrelsen når ni via mailadressen: styrelsen.mejeriet @gmail.com


Ordförande:

Ann-Kristin Sundborg Johanneshovsvägen 151, Ordförande

Ledamöter:

Mikael Eriksson Johanneshovsvägen 147, Ansvarig för fastighet och teknik

Peter Ahlström Johanneshovsvägen 153, Vice Ordförande,  Ansvarig för ekonomi-

och avtalsfrågor

Stephanie Karlsson Johanneshovsvägen 147, Ansvarig för föreningens övernattningslägenhet


Teodor Tilly Johanneshovsvägen 149, Ansvarig för garage och lokaler samt hemsida

Suppleanter:


Bim Britt-Marie Persson Spansk Johanneshovsvägen 147, Ansvar för RCO-system (portkod)Helene Kindstedt Johanneshovsvägen 151, Ständig sekreterare