Föreningen förvärvade fastigheten Medlemmen 1 i Stockholms kommun 2017-05-29 och fick lagfart 2017-08-20. Föreningens stadgar registreradeshos Bolagsverket 2017-04-12. Entreprenaden godkändes vid en slutbesiktning 2018-03-16.
Byggnaden är ett flerbostadshus i fem till åtta våningar med totalt 76 bostadsrättslägenheter, total boarea ca 5700 kvm, tolv borättslokaler med entotal lokalarea om ca 1200 kvm samt två lokaler med en total lokalarea om ca 210 kvm. Föreningen disponerar över 52 parkeringsplatser och två mc-platser igarage under byggnaden med en yta om c:a 1.350 kvm. Föreningen har således c:a 8.460 inkomstbringande kvm (IKVM).


Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg Hansa inklusive gemensam bostadsrättsförsäkring. För styrelsens ledamöter ( f.n 5 ledamöter och tre suppleanter) finns ansvarsförsäkring samt en rättsskyddsförsäkring.


Fastigheten omfattar fem trapphus med adress Johanneshovsvägen 141-155, 120 50 Årsta. Fastigheten inrymmer utrymme för källsortering av sopor samt sopsugsanläggning. Det finns en gemensamhetslokal/föreningslokal som medlemmarna kan hyra.
Fastighetens anskaffningsvärde är tkr 488.800. Fastigheten har ett taxeringsvärde (2019) för byggnad tkr 143.200 och för marken tkr 75.205, totalt tkr 218.405. Med fastigheten som säkerhet uppgår föreningens lån per 2019-12-31 till tkr 96.700 med ställd pant på tkr 102.500 genom fem lika stora fastighetsinteckningar. Vi amorterar tkr 750 per kvartal, tkr 3.000 per år.
Byggnaden är energideklarerad: C - giltig tom 2028-12-07.


Under 2019 kostadsfördes ett nytt inpasseringssystem till en kostnad på tkr 153 samt gemensam el med separata mätare, kostnad tkr 242. Bygglovet för inglasning av balkonger är av 2017-10-24 och går ut 2022-10-24, Dr nr 2017-12943-575.

I september 2020 installerades 16 laddplatser för elbilar i garaget till en kostnad på tkr 130 efter bidrag.

Vid förmedling av bostadsrätt i Brf Mejeriet ska ansvarig fastighetsmäklare kontakta brf-förvaltaren för att säkerställa bostadsrättshavare, lägenhetsnummer, boyta, avgift, andelstal, pantsättning, kommande avgiftshöjningar, avgift för överlåtelse och pantsättningsavgift, att de ej finns obetalda skulder till föreningen m.m.

Föreningens ekonomiska förvaltare är RB Ekonomi och nås på:

Support: +46 10 175 71 00, info@rbekonomi.se